onsdag 25 april 2012

Stämning

Mitt öra fullt av ljugande idyller.
som våra tama läspat år från år!
Ett skämt med fastlagsris ännu i går –
i dag ett sorgespel med svärd och kyller.

En aningsfull förbidan själen fyller
och utför kinden störtar tår på tår:
så fattigaste ljung i tårar står,
när morgonsolen tuvorna förgyller.

O Gud! jag kunnat skratta, även då
jag trodde friheten, som förr Elias,
från jorden vara tagen, hon också;

Men nu, vid folkens jubel, vid de frias,
nu ber jag om en dag att gråta på,
en Petrus, som förnekat sin Messias.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar