onsdag 25 april 2012

Maning

Vad? Äro alla våra männer döda?
och äta harar våra fäders bröd?
Ett ädelt folk i fara är och nöd,
och vi - se på, hur tappra män förblöda!

Fördrager politiken än med möda
den blå och gula rocken hos en röd:
Än sen? Ha vi ej blod i överflöd
att färga våra svenska rockar röda?

Eho, som ärvt ett uns av Carlars blod,
skall, innan ögonblicket än försvinner,
i pipan genast lägga ned sitt lod!

Vårt blod är gott, när det på bröstet rinner;
men knappt en kvinna ser med tålamod,
att det av skam på våra kinder brinner!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar