onsdag 25 april 2012

Förbidan

Vem ville ej, med vad han äger, köpa
en post, en ärofull, vid Danmarks sida?
Skall man då icke unna oss att strida
och svenska klingor uti Eidern döpa?

Men tills signalerna kring bergen löpa
och svärdet våldsamt flyger ur sin skida,
vi vid gevären dag och natt förbida,
och kulor skola våra kvinnor stöpa.

Så stå vi rustade för fågeljakter;
och tyska örnar sola sig kan hända
med varje stund allt närmre våra trakter;

men blevo de förut ej riktigt brända
och jaga inom håll för våra vakter,
de skola utan klor få återvända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar