onsdag 18 april 2012

Diktens frihet

Skall diktaren rent primitivt gå fram
och ohöljt vädja till det instinktiva?
Bör mera läsecirklat inställsam
han mesta möjliga moral beskriva?

Disputation, som endast damm rör opp!
Må var skribent få följa fritt sin flamma,
blott ej till motsatt genre han gör hopp
och söker konkurrera i densamma.

Må av hr Lindquist, född att skriva sunt,
förty ej sysslas med komplexer gärna
och omvänt ej - vid risk att det blir tunt -
moraliseras av fru Krusenstjerna.

Den Stora Dikten ensam spänner fritt
sin regnsbågsbro, så långt Pegasus löper,
och mäktar adla vilket som gebitt,
så att en mera kräsen folkmängd köper.

A:lfr-d V:stl-nd (Nils Hasselskog):
Fil:Nils Hasselskog.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar