lördag 21 april 2012

Bön

Giv oss det goda, o Gud, om vi bedja därom eller icke.
Men det onda, om än vi begära det, vägra oss, Herre.

(Från grekiskan).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar