söndag 14 juli 2013

Wilhelm von Braun 200 år: Egendomsherren

(Ett bidrag till stattorparsystemets historia)

Se patronen där, den rike,
hur han sitter, däst och tjock,
på sin åker, vid ett dike,
klädd i smutsgul sommarrock.
Svetten från hans panna lackar,
då han svänger tungt sin stav.
Mår han illa? Jo, jag tackar,
det hans folk får veta av.

Flåsande i sommarröken,
böjda, tärda grymt av svält,
gå hans slavar såsom spöken,
sorgligt på de rika fält.
Det är statfolk, som av maten
vilken skördas - dammet får.
Statfolk är ett folk i staten,
som inunder djuren står.

Ty så snart en stackars piga
hållit har en dräng för kär,
skyndar prästen att dem viga,
och det strax åt fanders bär.
Godsherrn har en rutten koja:
dit man föser nu de två,
och så har han dem i boja
för att avla slavar små.

"Edra satans lata hundar!"
vår patron nu väser till -
"redan det mot middag stundar
och ej hälften gjort! - Säj, vill
ni att gratis jag skall föda
er och era ungar, säj?
Jag får aldrig in min gröda,
sakramentska´ latpack, nej!

Se min granne! Han får bärga
in i dag vart enda strå!
Men så kan han också svärja
och som en dragon gå på...
Jag, mitt kräk, så säga alla,
är imot mitt folk för flat....
Men jag inspektorn vill kalla:
han kan krya upp en lat!

Tusan djävlar! om man hade´t
här som uti Ryssland, ack!
Men det satans Aftonbladet
jämt försvarar nu allt pack,
och för hela allmänheten
får man chikanerad stå...
Fan anfäkte tryckfriheten,
som förhindrar oss att flå!

Men jag måste lynne byta,
ty jag är för mycket flat!
Du är skyldig mig för gryta,
du för sänghalm, din krabat,
du för ans och läkemedel,
sedan koleran gick sist! -
Det mig kostade en sedel -
att jag är för god, är visst!

Får jag icke träla, tänka
blott för er, ett plågans rov?
(Här av blygsel syns han sänka
ögat - lögnen var för grov -)
Vad blir lönen för min möda?
Otack, lättja vart jag ser...
Jag får aldrig in min gröda!
Djävulen anamme er!"

"Herre! vi förmå ej mera,
än vi göra." - "Lymmel, tyst!
Här får ingen resonera!
Jag ej höra vill ett knyst!
Men jag kväves här av värma:
hör du, slyngel! hjälp mig opp! -
Där sig inspektorn ses närma,
han traktera skall er kropp."

W v Braun:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar