lördag 27 juli 2013

Jag gick ut att plocka blommor

Jag gick ut att plocka blommor,
glada gula hästhovsblommor,
fann dock ej en enda blomma. -

Vet du, vad jag fann i stället:
- endast svart och fuktig mylla!
Jag har böjt mig ned emot den
i en plötslig hungrig kärlek.

Glättig, lik ett barn som leker,
och högtidlig, lik en spåman,
ligger jag och låter jorden
rinna mellan mina händer.

Har du känt, hur jorden doftar,
fränt, berusande och gåtfullt?
Allt den doftar som har varit,
allt den doftar som skall uppstå. -

Så jag har i timmar legat,
andats in den starka doften,
låtit jorden smeksamt rinna
mellan mina ljusa fingrar.

Jag gick ut att plocka blommor,
fann dock ej en enda blomma,
- endast svart och fuktig mylla!

 R Jändel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar