onsdag 31 juli 2013

Nattväktarsång

Eteignons les lumières
et rallumons le feu.
BÉRANGER

Hör, gott folk, vad klockan slagit:
staten skulle, om ni tagit
sämre vara på ert ljus,
brunnit, härjats, blivit grus.
Lovsjung jesuiten!

Hör, gott folk! De stackars lärde
ha för oss ett ringa värde.
Vad du mer än andra vet,
låt det bli din hemlighet!
Lovsjung jesuiten!

Så, gott folk, vi dekretere:
Gud däruppe, vi härnere.
Kungen ge vi envåldsmakt,
om han gör, som vi ha sagt.
Lovsjung jesuiten!

Dem - gott folk! - som vilja vara
fromma, hotar ingen fara.
Blås, tills ljusets sken har dött,
blås, tills bålet flammar rött!
Lovsjung jesuiten!

Bålet, tänt att undervisa
kättarn, hur han Gud skall prisa,
får väl enligt prövad sed
steka filosofen med.
Lovsjung jesuiten!

Frälst är själen, frälst är skinnet:
så, gott folk, med fröjd i sinnet
gå till sängs och sov i ro!
Vi bevaka liv och tro.
Lovsjung jesuiten!

A v Chamisso:
File:Chamisso Adelbert von 1781-1838.png

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar