torsdag 25 juli 2013

Babel

Väldiga stad, med torn som skyhögt stiga,
brusande vagnar, stolta mammonstempel,
slutande hundra skilda språk och stammar
under ditt välde -

rikmännens stad i guldets dyrkan fången,
prisad av köpta histrioners tungor,
dumhetens stad, av maktens glans bedövad,
andelös, skrytsam -

trälarnas stad, miljonernas, som skapat
under seklers mödor lyxen åt de tusen,
eländets stad, där ännu nödens verop
drunknar i larmet -

också dina murar skola en gång skälva,
himlarnas blixtar träffa tornens högmod.
Gåtfulla, flammande ord stå skrivna, världsstad,
på dina portar!

Hungern som sövts av mammonsprästens mummel,
längtan som fjättrats hårt i dina bojor,
en gång skall resa sig, samla sig och högt mot
himlarna ropa!

Rättfärdighetens sändebud i världen
skall en dag sig genom dina portar bryta,
lyfta med hand som ej kan hejdas mer sin
gyllene vågskål. -

Alla du offrat hjärtlöst för ditt välde,
alla du dräpt i dina skumma häkten,
de skola uppstå, samlande sig alla,
vittna emot dig!

Väldiga stad, med torn som skrytsamt stiga,
fyllande världen med din glans, ditt buller,
hemliga tecken stå på dina portar,
flammande tecken!

 R Jändel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar