torsdag 25 juli 2013

Religionsentreprenörer

Ni tyda unkna skrifter för varandra:
vad Paulus mente och vad Luther sade,
hur många hustrur konung David hade,
på vilka vägar dödens barn få vandra.
- Vad mente Gud med Rakel och med Lea?
Hur skall man rätt förstå treenigheten?
- Ni ventilera mötet i Nicea
och rita helvetet och saligheten.

Vid nattens lampor och med grubblarminer
ni lösa gåtor, som ni bäst det önskar -
om dagen glömma ni att jorden grönskar
och solen skymmes bort av grå gardiner.
Allt ha ni färdigt, allt är uppenbarat,
ni döma en och var som ni behagar,
i edra skrifter har ni allt förklarat
och makrokosmos lyder edra lagar.

- Det vore gott om ni drog upp gardinen
och ströke dammet av från fönsterglasen
och glömde bort den himmelska extasen
och den förnumstigt kloka grubblarminen!
Det vore gott om såsom barn ni blevo
och gingo ut att lyssna och att leta
och lärde eder, vad de visa skrevo:
"vi veta endast, att vi intet veta!"

 R Jändel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar