onsdag 9 maj 2012

Lösenord

Min son, när du går ut att kämpa för din tro
i denna mänsklighet, förnedrad och förfärlig,
du vet ditt första och ditt högsta bud:
var ärlig!

Du vet nog klart, att detta bud är svårt
och svårare det blir vad tiden lider.
Men följer du det, man, då står du först
bland dem som strider.

Du vet, det gäller bröd, det gäller svält
och det kan gälla friheten och livet,
om ej du säljer anden för en plats
i kollektivet.

Du redan vet: du går mot hån och hat
från alla dem som locka och som skria.
Men minns ett gammalt ord om Sanningen
som gör oss fria.

Och vet att ingen, vad han än har gjort,
är värd att prisa såsom stor och härlig,
om ej han följt ditt fruktansvärda bud:
Att vara ärlig!

R Jändel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar