tisdag 24 september 2013

Å storklockan i Göteborgs domkyrka

O mänska, giv akt, när mitt manande ljud
högtidligt och mäktigt kring nejderna höres,
och skynda till templet, att lova din Gud,
i vilken allena du lever och röres!
Dock, var icke själv blott en ljudande malm:
det är icke nog för ditt lugn och ditt bästa
att läsa din bön och att sjunga din psalm,
men göra Guds vilja och älska din nästa.

J O Wallin:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar