tisdag 24 september 2013

Å en klocka i Västerås´ domkyrka

Kommen hit, I alla, som arbeten!
Här är frid för edra trötta fjät.
I, som eder väg bland töcknen leten,
här är ljus av Herrens majestät.

Kom ock, lyckans gunstling, och förgät
flärden, egennyttan, yppigheten.
Världsträl, tänk på Gud och evigheten,
och hav mod att slita syndens nät!

Varen kristna, I som kristna heten!
Sälla ären I, om I det veten,
evigt sälla, om I gören det!

J O Wallin:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar