torsdag 8 augusti 2013

Ur Venerid (sonett 20): Kärlek är intet skämt

Kärlek är intet skämt. Han synes med oss leka,
men leken vändes snart i allvar för man vet,
och prövar allra mest vårt mod och manlighet,
han sargar sinn och hug och gör oss kinder bleka.

Han kan de gamla ock såväl som unga veka
och som en unger kropp behöver gammalt vett,
en gammal likaså han vore mera het,
att Frigga lusten sin ej måtte honom neka.

Det är det första prov vargenom vi bevisa,
vår mandom. Vem som det väl haver genomgått,
så bör man honom först för en försökt man prisa,

han har det värsta slag, som finns av krig utstått.
De äro mestdels få, de som så starka finnas,
att de ej fälla mod, när de av Kärlek vinnas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar