fredag 23 augusti 2013

Sista julen

Det var den sista julen du var med.
Vi skulle ut och gå. Mot kväll det led.

Ur mörkret steg ett tövindssorgset brus,
och du sprang före oss i gårdens grus.

Du sprang och ropade - en glädjedrill
av bara lycka för att du var till.

Jag hör i afton sällsamt fjärranfrån
ditt klara rop och blåstens grova dån.

G M Silfverstolpe:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar