fredag 22 april 2016

Brottstycken

1.
Ve mig!
Eros själv
mötte min väg.
Evigt osäll
skall jag vandra.

2.
Vårkvällen. - Våren är i allt. Den är i natthimlens stjärnglans. Den tindrar i tiggarens öga, där han sitter i dunklet invid den fuktiga muren.

3.
För genomvandrande av ditt eget hjärtas Hades är det du behöver Lyras hjälp.
Lyra och Hades: det är mänskoliv.

4.
Med ett knippe,
med en handfull
ljus-ord utur mörka
Mänskohjärtat.

5.
- likt juniskyar,
ljuset om juniskyar
nedlysande genom kronan
av en härjad ek.

V Ekelund:
Vilhelm Ekelund 1913

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar