söndag 15 december 2013

Vid Svens bår

I livet var du blott en stackars råtta
och hade väl ej mången nära vän.
Men ändå står vi här och sörjer än,
och på vår saknad är det ingen måtta.

En trogen granne var du verkligen.
Omkring din bår vi står nu, cirka åtta,
och innan mull vi över dig skall skotta,
vi hälsar dig en sista gång, o Sven!

Ty när vi själva sista sucken drar,
vi inget företräde har framför dig:
oss döden grymt förstör på samma sätt.

Ljuvt skall ditt minne bland oss leva kvar.
Vi vet att livets stormar mer ej stör dig;
du genomled idag din sista tvätt.

(Sven bodde på studentkorridoren Stäppen, Laurentiistiftelsen i Lund,
och avled hösten 1992 i ägarens, Jonas "Kocken" Gunnarssons, tvättfat).

A Holmberg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar