söndag 6 november 2016

Marsch

Avsjungen av den studerande ungdomen 
vid den store Gustaf Adolfs minnesfest den 6 november 1832:


Fädernesland, vars härliga minnen
fylla med vördnad ynglingens själ!
Fädernesland! ingiv våra sinnen
de dygder, som fostrat din ära, ditt väl!

Länge nog dina gravar svara
vad du var, och ej mer kan vara.
Hoppas ej blott på skuggornas röst!
Tala i dina ynglingars bröst!
Än återstår av fädernas lära,
att leva som de och dö med ära.

E G Geijer:
Erik Gustaf Geijer från en målning av Karl Vilhelm Nordgren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar