fredag 2 oktober 2015

Mitt tycke

Vem skulle för en framtid sörja,
vars förlåt han ej öppna får?
Tids nog! att med vår klagan börja
när ödet slår.
Så länge kölden ej gör skada,
och medan molnet har fördrag,
bör man församla i sin lada:
så tycker jag.

Jag håller för, att man är pliktig,
att i det längsta vara ung;
ty icke är man alltid viktig,
fast man är tung.
Om du är varsam att besluta,
om du är man Guds långa dag,
kan du, som barn, din afton njuta:
så tycker jag.

Sokrat drack gift, men dessförinnan
drack han sitt vin, så väl som vi;
och se'n han läst, gick han till kvinnan,
till Aspasi.
Föraktlig är den vishetslära,
som blott gör fula anletsdrag.
Nej glädjen är den vises ära:
så tycker jag.

M Choraeus:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar