lördag 6 juni 2015

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord,
du tysta, du glädjerika, sköna,
jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
//: din sol, din himmel, dina ängder gröna ://

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och du blir vad du var,
//: ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden ://

Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära.
//: Din rätt skall jag värna, med håg och med hand,
din fana högt, den bragderika, bära ://

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter dig ej emot allt i en värld,
//: nej, jag vill leva jag vill dö i Norden ://

R Dybeck:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar