söndag 6 september 2015

Den brinnande ugnen

De ställde tre män
i en brinnande ugn
och deras namn äro kända.
Men fastän man eldade ugnen röd,
så ledo männen ingen nöd
och blevo icke brända.
De stodo bland glödande kol
men fingo dock inte ett enda hål
i fot och svål
och kände sig föga elända.
Det är kärt och anmärkningsvärt
att sådant kan hända.
Ty många vandra på glödande kol
och nål
för själ och kropp,
men de allra flesta
brinna opp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar