söndag 30 november 2014

"Vid Orgel-Concerten uti Mariae kyrka 1786" - nu publicerad till 200-årsminnet av Hosianna-psalmens skapare Georg Joseph VoglerAbbé Vogler, när du rör
orgelverkets guda-dunder,
örat med förvirring hör
skrålet ur Tatarens grunder;
svalgets stormar, sprak och brand,
hisnad, jämmer, ångst och fasa
i de vreda toner rasa,
som framrusa ur din hand.

Men vid dina milda slag,
när du saligheten målar,
evighetens klara dag
förs på morgonrodnans strålar
under himla-rösters ljud;
ögat vattnas, känslan lider,
bröstet suckar, blodet strider,
hjärtat fröjdar sig i Gud.

C M Bellman:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar